کاربرد محصول

محصولات اصلی آن عبارتند از:

مایحتاج روزانه سیلیکون ، هدایای سیلیکونی ، لوازم سیلیکونی ، محصولات حیوان خانگی سیلیکونی ، محصولات مادر و کودک سیلیکونی ، ظروف سیلیکونی ، لوازم دقیق سیلیکون و ...


برخی از محصولات سیلیکونی عبارتند از:

درب های فنجان سیلیکون ، روکش های فنجان ، پایه های فنجان سیلیکون ، دستبندهای سیلیکونی ، زیراندازهای سیلیکونی ، زیر لیوانی ، بطری های آب گرم سیلیکونی ، کیف پول سکه های سیلیکون ، عروسک های کارتونی ، روکش های بطری های عطر ، نگهدارنده های کارت ، روکش محافظ محصول الکترونیکی ، ماسک های حیوان خانگی ، کاسه های تاشو ، تاشو نگهدارنده های قلم ، موارد مداد سیلیکونی ، دندانهای سیلیکونی ، پستانک و ... محصولات سیلیکونی.