بازار تولید

تولید سالانه انواع محصولات سیلیکونی به بیش از 100 تن می رسد و محصولات به مناطق مختلفی در چین و اروپا ، آمریکا ، آسیا ، آفریقا و سایر کشورها و مناطق فروخته می شود.